Home » Yönetim ve liderlik becerileri

Yönetim ve liderlik becerileri

by Uploader

–Udemy Training–
Son güncelleme tarihi: 1/2023
Duration: 2h37m | .MP4 | 720p | Language: Türkçe

Vizyonunuza yön ve hız verecek güçlü yetkinlikler

What you’ll learn
Liderlik kavramı ve liderlik türleri
Liderlerin özellikleri ve yetkinlikleri
Temel yönetim becerileri
Yönetim teorilerinin gerçek hayata uygulanması

Açıklama
Yönetim ve liderlik becerileri eğitimi, işletmelerde öncülük etme ve kararları etkili bir şekilde alma becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için harika bir seçenektir. Bu eğitim, işletmelerin işleyişini anlamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri içerir. Eğitim, profesyonellerin liderlik becerilerini geliştirmelerine ve takımlarını yönetmelerine olanak tanır.
Liderlik, bir grup veya organizasyonun öncülüğünü yapma ve yönlendirme yeteneğidir. Liderler, hedeflerini belirler, stratejiler oluşturur ve takımlarını motive ederler. Liderlik, sadece yöneticiler için değil, herkes için önemlidir. Liderlik, etkili iletişim, problem çözme ve karar alma becerilerini içerir. Liderler, takımlarının potansiyelini ortaya çıkarır ve onların amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olurlar. Etkili liderlik, organizasyonların verimliliğini ve başarısını arttırır.
Liderlik, birçok faktörün etkisi altında gelişir ve her liderin kendine özgü bir tarzı vardır.
Liderler, mevcut durumun değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin oluşturulması ve uygulanması gibi süreçleri yönetir. Ayrıca, liderler, takımlarının yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek, işbirliği ve iletişimi sağlamak gibi görevleri yerine getirir. Etkili liderlik, özgüven, inisiyatif alma, sorumluluk alma ve kararlılık gibi özellikleri içerir.
Eğitim sonunda, profesyoneller işletmelerinde etkili bir lider olarak çalışabilecek becerileri kazanırlar. Aynı zamanda liderliğin iletişim boyutuna önemli yer ayrılan bu program sonunda kendinizi daha güçlü ve yetkin hissedeceksiniz. İş hayatında hemen uygulamaya geçebileceğiniz teoriler ve örnekler titizlikle seçilmiş ve gelişiminize rehber olması hedeflenmiştir. Tüm yönetim ve liderlik teorileri bilimsel kaynaklara uygun ve referanslı olarak sunulmuştur. Eğitim içindeki alıştırma ve envanterleri tamamlamanız konuları içselleştirmenize destek olacaktır.
Liderlik popüler olduğu kadar felsefi altyapısı da güçlü olan bir alandır. Eğitimin uygulamaya dönük olması için bilinçli olarak felsefi derinliği abartılmamıştır.
Programın liderlik gelişiminize katkı yapmasını dilerim.
Bu kurs kimler için uygun:
Yönetici adayları, işletme sahipleri, yöneticiler, kişisel gelişime ilgi duyanlar
Daha fazla göster
Gizle

More info: https://www.udemy.com/course/yonetim-ve-liderlik-becerileri

You may also like

Leave a Comment